Ingreetech
(0)

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1.- Mục đích và phạm vi thu nhập:

1.1.- Khi khách hàng đăng ký tài khoản trên trang mạng chính thức của Ingreetech, thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được thu thập và lưu trữ riêng, bao gồm: thư điện tử (email), tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, họ và tên khách hàng, địa chỉ giao hàng và số điện thoại liên hệ khẩn cấp. Ngoài các thông tin cá nhân nêu trên của khách hàng thì Ingreetech không thể thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào khác do khách hàng nhập liệu trực tiếp trên trang mạng này nhưng những thông tin này có thể được thu thập và lưu trữ bởi bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Haravan) hay nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Ingreetech tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với các trường hợp thu thập dữ liệu khách hàng bởi bên thứ ba.
1.2.- Ingreetech chỉ thu thập các dữ liệu đã nêu ở mục 1.1 nhằm mục đích thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, bảo hành và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp khác cho khách hàng hay người tiêu dùng.
1.3.- Các thành viên đăng ký tài khoản sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ với thông tin cá nhân đã cung cấp. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ingreetech về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để hai bên cùng hợp tác đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

2.- Phạm vi sử dụng thông tin:

Ingreetech chỉ sử dụng thông tin cá nhân của thành viên trong các trường hợp sau:
2.1.- Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho chính thành viên đã đăng ký.
2.2.- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin có liên quan với thành viên.
2.3.- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
2.4.- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
Ingreetech không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch mua bán hàng hoá và dịch vụ.
Trong trường hợp đặc biệt: Ingreetech chỉ cung cấp thông tin của thành viên theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan chức năng (toà án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra...) theo đúng quy định của pháp luật.

3.- Thời gian lưu trữ thông tin:

3.1.- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ, ngoại trừ các thông tin liên quan đến giao dịch mua bán hàng hoá thành công. Việc này sẽ do Ingreetech phối hợp với bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thực hiện. Trong mọi trường hợp khác, thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
3.2.- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ingreetech phối hợp với bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thực hiện việc này.
3.3.- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến hệ thống hỗ trợ trực tuyến của Ingreetech. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ingreetech sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

4.- Cam kết và bảo mật thông tin khách hàng:

4.1.- Thông tin cá nhân của thành viên trên trang mạng chính thức maytinhthuonghieuviet.vnigt.vn được Ingreetech cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ingreetech. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
4.2.- Ingreetech không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
4.3.- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị các đối tượng tội phạm mạng, hacker, tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Ingreetech sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho thành viên và cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
4.4.- Ingreetech bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại máy chủ nội bộ của doanh nghiệp.

Ngày ban hành: 04/01/2019.
Ngày cập nhật: 28/01/2022.